News

Information om inträffad cyber attack hos Bureau Veritas

Dec. 1 2021

Lördagen den 20 november utsattes delar av Bureau Veritas organisation för en cyber attack. Detta föranledde till att Bureau Veritas cybersäkerhetsrutiner omedelbart aktiverades och ett förbyggande beslut fattades om att tillfälligt ta våra system och servar offline för att skydda våra kunder och företaget medan ytterligare utredningar och korrigerande åtgärder pågår.

Detta medför att vissa delar av verksamhetens system inte är tillgängliga som till exempel Maestro och vårt planeringssystem.

Vi beräknar att detta problem ska vara löst i slutet av v. 48

 

Om ni har frågor gällande er planering,  vänligen kontakta: sweden.planning@bureauveritas.com

Vid frågor gällande avvikelsehantering, vänligen kontakta er utpekade revisor.

Vid säljfrågor, kontakta er ansvariga säljare.