Press Release

Pålitlighet och överensstämmelse i vaccinlogistikkedjan

Jan. 15 2021

Bureau Veritas och OPTEL ingår ett partnerskap och lanserar V-TRACE, en komplett och säker spårbarhetslösning för COVID-19 vacciner genom hela leveranskedjan.

Bureau Veritas, världsledande inom test-, inspektions- och certifieringstjänster, och OPTEL, en ledande global leverantör av spårbarhetsplattformar i läkemedelsförsörjningskedjan, har ingått ett partnerskap för att säkerställa tillförlitlighet och spårbarhet för COVID-19 vaccinlogistikkedjor.

Under de närmaste månaderna bör miljarder COVID-19-vaccindoser kunna ges snabbt och säkert till människor världen över. Komplexiteten i kalla förhållanden, snabb leverans och behovet att minska risken för avvikelser anses vara kritiska utmaningar i samband med en framgångsrik storskalig vaccination.

V-TRACE är en integrerad lösning utformad för att spåra och följa upp COVID-19 vacciner samtidigt som man säkerställer så få risker som möjligt genom hantering och övervakning genom hela logistikkedjan. V-TRACE tillhandahåller global hantering av försörjningskedjan genom inspektörer.

Tack vare detta partnerskap kan OPTEL och Bureau Veritas tillsammans erbjuda expertis som är unik inom läkemedelsindustrin och säkerhet i försörjningskedjan.

V-TRACE är en unik, integrerad lösning som erbjuder myndigheterna:

  • SYNLIGHET i samband med övervakning av vaccinordrar hela vägen genom logistikkedjan i ett enda kontrolltorn, vilket säkerställer spårbarhet för varje enskilt vaccinsats.
  • ÖVERENSSTÄMMELSE i vaccinsatser genom dokumenterad insamling av information om lagrings- och distributionsförhållanden i hela logistikkedjan.
  • SÄKERHET att vaccinerna lagras och transporteras korrekt och att temperaturkraven uppfylls med hjälp av en temperaturverifiering av Bureau Veritas inspektörer i hela logistikkedjan.