Safeguard

News

SAFEGUARD YOUR 
BUSINESS WITH BV

Jun. 9 2020

Kontrollera att alla lämpliga hälso-, säkerhets- och hygienförhållanden är på plats för att stödja uppstartandet av företag. 


För mer information om "Safeguard your business with BV" har vi skapat ett särskilt kontaktformulär. Ett Bureau Veritas-team kommer att hantera din begäran så snart som möjligt. KONTAKTA OSS 


 

MÄRKETS OMFATTNING

Våra checklistor har utvecklats av en grupp hälso-, säkerhets- och hygienexperter baserat på globalt mest erkända god praxis och rekommendationer relaterade till förebyggande åtgärder som ska tillämpas för en säkrare omstart:

  • KUNDKONTAKT OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
  • RENGÖRINGSFREKVENS OCH DESINFEKTION
  • ÖVERVAKNING AV ÖVERENSSTÄMMELSER MED FÖRSTÄRKADE REGLER

TILLBAKA TILL ARBETET

Prioritering för alla företag är att komma tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt och med lämpliga hälso-, säkerhets- och hygienförhållanden för sina anställda och kunder:

  • Företag och offentliga myndigheter med offentliga anläggningar behöver visa för sina kunder och användare genomförandet av nödvändiga skyddsåtgärder.
  • Verksamheter inom industri-, bygg- och tjänstesektorn måste kunna skydda sina anställda när de är tillbaka på jobbet, vare sig de är on site eller på sina kontor.

”Safeguard Your Business with BV” är en uppsättning lösningar för att möta behoven i alla sektorer av ekonomin när de öppnas igen för företag. Den tar upp de specifika riskerna för alla platser där människor bor och arbetar, genom att utbilda team effektivt om hygien, god praxis och kontrollera att skyddsåtgärder är korrekt inställda och genomförda.

Säkerhetsmärket

Bureau Veritas har infört ett gemensamt sanitetsprotokoll som syftar till att lugna kunder och anställda i alla yrken. Bureau Veritas ”SafeGuard” tar upp de specifika riskerna för alla platser där människor bor och arbetar, genom att säkerställa att skyddsåtgärder är korrekt inställda och genomförda.


För mer information om "Safeguard your business with BV" har vi skapat ett särskilt kontaktformulär. Ett Bureau Veritas-team kommer att hantera din begäran så snart som möjligt. KONTAKTA OSS