carbon survey

Webinar: Resultatet av Bureau Veritas Carbon Survey

Apr. 6 2021
Summary

I början av 2021 genomförde vi en studie om hur företag förhåller sig till deras miljöpåverkan. Vi har fått hundratals svar från hela världen och nu är vi redo att dela resultaten av undersökningen. Registrera dig för vårt webinar för att få inblick i hur andra företag strävar efter att motverka klimatförändringar och bli CO2-neutrala.

DAGORDNING

  • Respondentens bakgrundsinformation
  • Hur organisationer ser på klimatförändringar
  • Vilka åtgärder företag vidtar för att minska sina växthusgasutsläpp
  • Vilka koldioxidämnen är de hetaste, vilka är de mest integrerade
  • Vilka är de starkaste drivkrafterna som motiverar koldioxidutsläppshantering
  • Vilka viktiga metoder hjälper företag att mäta, hantera, minska, rapportera och verifiera sina växthusgasutsläpp
  • Översikt över BV Carbon Services
  • Frågestund

TALARE

Mark Fraser, Sustainability Market Manager, Bureau Veritas Certification
Hisaki Okazaki, Operating Officer, Customized Service Section, Bureau Veritas Japan

Datum: 13 april 2021
Tid: 10:00 eller 16:00 CEST
Längd: 45 minuter (35 min + 10 min till Q&A)
Språk: Engelska