sdg

Webinarie: Agenda 2030 och FN:s Globala mål

Jun. 9 2020
Summary

HÅLLBAR UTVECKLING

Arbetar ditt företag med de 17 målen för hållbar utveckling i världen? Flera svenska företag integrerar globala mål i strategin. FN:s Globala mål sätter kursen för hur världens länder kan ta itu med de största globala miljömässiga och mänskliga utmaningarna och uppnå en mer hållbar utveckling fram till 2030. Sverige är bland de bästa i världen att genomföra världens mål - men om alla mål ska uppnås i tid , måste företag vara i framkant, och det är allt fler svenska företag.

Agenda 2030 är ett avtal om hållbar utveckling som antagits av världsledare. Målet är att eliminera extrem fattigdom 2030, minska ojämlikheter och orättvisa, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Webinarie 26.06.2020

I vårt kostnadsfria webinarie får ni veta mer om Agenda 2030 samt FN:s globala mål som antogs 2015 och en inblick i dina möjligheter att arbeta kring detta. 

Webinarie Datum Tid Plats
Agenda 2030 och FN:s globala mål 26.06.20 8-10 Online