Fssc

News

Webinarie mot FSSC V 5.1 i april 

Mar. 30 2021

Nu erbjuder vi alla våra kunder Webinarie mot FSSC 22000 V 5.1 under april.

Webinariet kommer att ske digitalt över Teams på svenska under 2 timmar per tillfälle enligt nedan datum.
Kostnad är 1 495 SEK ex moms per person.

  • Måndag 12 April kl 13.00 – 15.00
  • Fredag 16 April kl 09.00 – 11.00

Syfte

I november 2020 kom en ny version av FSSC 22000-standarden, version 5.1. Under vårt webinarie mot version 5.1 får ni en inblick i vad uppgraderingen kan betyda för er verksamhet.

I den nya versionen är sex nya krav tillagda och med större fokus på livsmedelssäkerhet.

Målgrupp

Webinaret riktar sig till ledning och anställda i företag som är certifierade enligt FSSC 22000 och som vill ha inblick i förändringarna i FSSC V 5.1.  Webinariet är högst relevant för alla kvalitets- eller livsmedelssäkerhetschefer, matsäkerhetssamordnare, personal för livsmedelssäkerhet och interna revisorer som måste ha kunskap om uppgraderingen av FSSC.

Innehåll

  • Giltighet och process för uppgradering
  • Betydande ändringar från version 4.1 och version 5.0 till version 5.1
  • Granskning och tolkning av de nya kraven
  • Livsmedelssäkerhetskultur - sett från FSSC-standarden
  • Krav på oanmälda revisioner, beräkning m.m.
  • Ny riktlinje för tankrengöring
  • Huvudkontorsrevisioner