FSC

Hållbar skogscertifiering

Skogar är avgörande för att upprätthålla vår planets miljömässiga jämvikt. Företag som använder träprodukter, som papper, möbler och virke, måste visa ett engagemang för hållbar inköp av produkter, tjänster och leverantörer.

Bevarande av skog är ett miljömässigt måste: träd absorberar koldioxid, minskar översvämningar, minimerar jorderosion och tillhandahåller viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald för oräkneliga arter. Att förhindra avskogning genom att anta ansvarsfulla trävaror är avgörande för att bevara mark, vilda djur och vatten.

Genom att certifiera din leveranskedja och produktionsprocesser kan du sända ett kraftfullt budskap om ditt engagemang för hållbara inköp av skogsprodukter. Bureau Veritas tillhandahåller oberoende tredjepartscertifiering till flera dedikerade skogs- och timmerstandarder. Processen hjälper dig att uppnå rättslig efterlevnad, minska risker och bidra till globala insatser för att skydda våra skogar.

Främsta fördelarna

 • Säkra spårbarhet och hållbarhet

  för virke och skogsprodukter

 • Begränsa risker genom hela leveranskedjan

  med internationellt erkänd certifiering

 • Visa ditt åtagande

  till hållbara affärsmetoder för kunder, intressenter och leverantörer

 • Kämpa mot global avskogning

  upprätthålla den biologiska mångfalden och skydda miljön

EUTR: Främjar större insyn i trähandeln

EU:s timmerförordning främjar större insyn i trähandel. För att följa EUTR måste du göra en riskbedömning för dina inköp av trä. Bureau Veritas erbjuder verifiering av EUTR och hjälper dig att bevisa noggrannhet om hållbara skogsbruksmetoder för timmer och skogsprodukter.

PEFC ™: HANTERA RISK FÖR HÅLLBAR SKOG

Programmet för godkännande av skogscertifiering (PEFC™) avgör om dina skogsvårdsprocesser är etiska och hållbara. PEFC:s riskhanteringsmetod för inköp av skogsprodukter låter dig identifiera och övervinna risker i din leveranskedja. Bureau Veritas tillhandahåller internationellt erkänd certifiering enligt PEFC ™ -standarder.

FSC®: Gör mer för en hållbar skog

Konsumenter, företag och myndigheter kräver mer och mer garantier för att skördade träd-, pappers och träprodukter kommer från hållbart förvaltade källor. Systemet kring FSC® (Forest Stewardship Council®) gör det möjligt att särskilja de träprodukter som kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Standarden grundar sig både på principer för hållbar utveckling och ständiga förbättringar inom skogsbruk och spårbarhet inom handel, samt bearbetning av de företag som använder träprodukter från certifierade skogar. Bureau Veritas erbjuder både Forest Management och Chain of Custody certifiering, vilket garanterar miljövänligt och socialt ansvarsfullt ursprung för skogsprodukter.