Energi

Internrevision ISO 50001:2018

Energihantering är en grundpelare i varje miljöhållbarhetsstrategi. Många företag väljer ISO 50001, ett energiledningssystem (EnMS) för att utvärdera och förbättra sin energiförbrukning.

Vår utbildning Internrevision ISO 50001:2018 syftar till att utveckla din revisionsmetodik och vi går igenom standarden och hur den kan användas på bästa möjliga sätt. Med rätt verktyg så hjälper ISO 50001 dig att systematisera, planera och följa upp på ett effektivt sätt.

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 9,900 kr (ex moms)

 • Distans

  Våren 2021

 • Kursledare

  Marin Freed

För vem?

Interna revisionsledare och revisorer, KMA-samordnare som vill lära sig revidera ett energiledningssystem baserat på ISO 50001

Utbildningen kräver ingen förkunskap men för att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att man gått en grundkurs i ISO 50001 eller ISO 14001.

SYFTE OCH MÅL

Att belysa och föra fram internrevision av energiledning som en strategisk aktivitet för att nå verkliga energiförbättringar. Kursen går igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018. Praktiska övningar och exempel ingår för att engagera deltagarna och stimulera lärandet.

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Dag 1 Dag 2

08.45 Samling

08.30 Repetition dag 1

09.00 Introduktion till intern revision

08.40 Fördjupning: intervju- och samtalsteknik

11.00 Revision enligt nya ISO 19011

09.30 Paus

12.00 Lunch

09.50 Övning: intervjuteknik

13.00 Steg 1: Initiera och förbereda en revision

11.00 Steg 3: Dokumentera och presentera

13.50 Steg 1: Gruppövning – skapa en frågelista

12.00 Lunch

14.30 Paus

13.00 Steg 4: Följ upp revisioner

14.50 Steg 2: Genomföra revisioner - översikt

13.50 Revisionsövningar ISO 50001:2018

16.30 Slut dag 1

14.30 Paus

 

14.50 Revisionsövningar ISO 50001:2018

 

Sammanfattning

 

16.00 Kursen slut

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com