Tack | Thank you

Tack för din anmälan! Varmt välkommen på kurs hos Bureau Veritas. Du kommer strax få ett mail av oss. Mailet fungerar som en bekräftelse.

Vänligen kontrollera innehållet i mailet och ta kontakt med oss så snart du kan om du finner några felaktigheter i uppgifterna i mailet.

Avbokningsvillkor:
Anmälan är bindande. Här finner du våra anmälningsvillkor.

Skulle du bli förhindrad från att delta kan du givetvis överlämna din plats till en kollega, vänligen ge oss i så fall besked om eventuell namnändring.

Kontakta oss:
Har du frågor om bekräftelsen, detaljerna i din anmälan eller önskar att ändra några av uppgifterna, ber vi dig att ta kontakt med trgswedenmail@bureauveritas.com

Kontakt

+46 (0)31 - 60 65 33
TRGSWEDENmail@bureauveritas.com

Thank you for your registration! Welcome to a course at Bureau Veritas. You will soon receive an email from us. The email serves as a confirmation.

Please check the contents of the email and contact us as soon as you can if you find any inaccuracies in the information in the email.

Cancellation policy:
Registration is binding. Here you will find our registration conditions.

Should you be prevented from participating, you can of course hand over your place to a colleague, in that case please let us know about any name change.

Contact Us:
If you have questions about the confirmation, the details of your application or wish to change any of the information, please contact trgswedenmail@bureauveritas.com