Internrevision

Internrevision FSMS

Din organisations FSMS måste utvärderas kontinuerligt för att säkerställa säkerhet, effektivitet och efterlevnad. Bureau Veritas ger grundläggande kunskaper om alla viktiga standarder, vilket ger det möjlighet att genomföra effektiva internrevisioner. Vi utrustar ditt team med de kunskaper och färdigheter som krävs för att känna igen, analysera, rapportera och mildra avvikelser.

Att kunna använda interna revisioner som ett effektivt verktyg. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt.

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet.  

 • Information

  Längd: 2 dagar

  Pris: 10,900kr (ex moms)

 • Distans

  13-14 december

 • Kursledare

  Robert Orgren

För vem?

Våra kurser riktar sig till organisationer och företags kvalitet- och miljöansvariga. Ombudsmän samt övriga, andra intressenter.

Utbildningen kräver ingen förkunskap men för att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att man gått Krav för FSMS - ISO 22000 + FSSC 22000 tidigare. 

Syfte och mål

Syftet med våra kurser är att tillge praktisk och uppdaterad förståelse för standarder som hjälpmedel i att skapa affärsnytta.

Fortsatta studier

Efter avslutad kurs har du mandat för att göra interna revisioner - vill du ta nästa steg och göra revisioner externt? Gå vår IRCA kurs i ISO 22000:2018. Obs kursen hålls på engelska i Danmark. 

Övrig information

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om Internrevision FSMS 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com