APQP

APQP & PPAP

Verktyg för kvalitet inom fordonsindustrin som APQP-processen (Advanced Product Quality Planning) och PPAP-processen (Process Part Approval Processes) är grundläggande aspekter av ett effektivt IATF 16949-kompatibelt kvalitetsstyrningssystem för fordon. Genom att arbeta med APQP och PPAP ökar du din effektivitet och lär dig hur du arbetar förebyggande för att minimera risker.

Vår utbildning i APQP & PPAP ger dig kunskap i hur man utför APQP och genomför en PPAP före tillverkning. APQP och PPAP innebär ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter och processer. Utbildningen blandar teoretiska block och praktiska övningar för att ge deltagaren en ökad förståelse. 

Information

 • Längd

  1 dag

 • Pris

  7 000 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Carl Liverfors

 • Distans

  11 juni

Ur utbildningen

 • Grunderna i APQP

 • APQPs olika faser kopplade till PDCA

 • Vad är PPAP och dess syfte

 • PPAP Processkrav och grunder

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Grunderna för produktkvalitetsplanering och godkännandeprocess för produktionsdelar

  • APQP

  • PPAP

Målgrupp

Vår utbildning APQP & PPAP riktar sig främst mot projektledare, kvalitetstekniker, kvalitetschefer och personer som jobbar i projektform inom fordonsindustrin men kan även tillämpas inom andra branscher.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com