Återkallelse Livsmedel

Ett av kraven i livsmedelsstandarden är att kunderna inom tre dagar ska kontakta sitt certifieringsorgan om återkallelsen och att det därmed omgående ska hanteras av certifieringsorganet. För att vi på Bureau Veritas ska ha möjlighet att göra detta ber vi er därför att ladda ner följande dokument och skicka in till oss.