Substainability

Grundutbildning i hållbarhetsrapportering (CSRD)

I takt med ökad medvetenhet om hållbarhet och dess påverkan på affärsverksamheter har begreppet hållbarhetsrapportering blivit alltmer centralt. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en betydelsefull ram inom Europeiska unionen som styr företagens rapportering om hållbarhetsaspekter. Vår utbildning syftar till att belysa CSRD och dess relevans för organisationer som strävar efter att integrera hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet. 

För organisationer som omfattas av CSRD blir det avgörande att anpassa sig till de nya rapporteringskraven och investera i system och processer för att säkerställa korrekt och noggrann redovisning. Genom att göra detta kan företagen inte bara uppfylla regleringarna utan också dra nytta av ökad transparens och förbättrat förtroende från intressenter.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna den senaste informationen kring hur man rapporterar ett företags hållbarhetsprestanda. Du kommer efter kursen att förstå grunderna i hållbarhetsrapportering, dess fördelar och varför du behöver vara redo att göra det. Du kommer även bli medveten om hur ditt företag påverkas av krav på hållbarhetsrapportering och kunna förbereda ditt företag för att kunna rapportera om dess hållbarhet.

Information

 • Längd

  1 dag

 • Pris

  7 000 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Anna Vesterberg


 • Distans

  28 augusti
  15 oktober
  7 november

Ur utbildningen

 • Grunderna i hållbarhetsrapportering och varför du måste vara redo att göra det 

 • Hållbarhetsrapporteringens historia, de olika ramverken, standarderna och fördelarna med rapportering. 

 • De gemensamma rapporteringsprinciperna för ramverken och standarderna

 • Förbereda rapporten och planera för engagemang av intressenter

 • Hur du väljer dina materiella ämnen samt förstå kopplingen mellan ämnen och nyckeltal. 

 • Hur du avslöjar information i en rapport och värdet av tredjepartsförsäkran.

 • Förstå CSRD:s huvudsakliga egenskaper och bli medveten om hur ditt företag kommer att påverkas av krav på hållbarhetsrapportering. 

 • Hur fungerar de övergripande rapporteringsstandarderna?

 • Utarbeta och presentera hållbarhetsinformation

 • Förklara begreppet dubbel materialitet.

 •  Vilken information du behöver för att skapa din rapport?

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Grunderna i hållbarhetsrapportering och dess fördelar

 • Hur ditt företag påverkas av krav på hållbarhetsrapportering

 • Vilken typ av information du behöver för att skapa och sammanställa en hållbarhetsrapport

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ansvariga inom tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar som tillexempel miljö- och hållbarhetschefer/samordnare, miljö- och ekonomianalytiker, konsulter eller andra som är intresserade av CSRD.

Förkunskaper

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com