INDUSTRIELLA TILLGÅNGAR (OT) (DINA TILLGÅNGAR)

INDUSTRIELLA TILLGÅNGAR (OT) (DINA TILLGÅNGAR)

Industriella tillgångar styrs allt oftare genom operativ teknik (OT). Det innebär att vikten av cybersäkerhet växer sig allt större, eftersom de flesta av dagens OT-system är anslutna till internet. Bureau Veritas erbjuder en omfattande uppsättning OT-säkerhetstjänster för alla marknader, såsom olja & gas, marine och offshore, kraft-/vattenverk och livsmedels-/varuframställning.

Kontakt

Bureau Veritas Sverige
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com