Press release

Bureau Veritas utvigdar sina informationssäkerhetstjänster genom att slå sig samman med Secura

Jan. 22 2021

Genom att förvärva majoritetsandelen i datasäkerhetsspecialisten Secura utökar Bureau Veritas sina tjänster för efterlevnad av informationssäkerhet med "de bästa i klassen".

Bureau Veritas, världsledande inom test-, inspektions- och certifieringstjänster, meddelade idag förvärvet av Secura B.V. (till att börja med majoriteten av aktierna). Secura är ett oberoende serviceföretag som specialiserat sig på informationssäkerhetstjänster. Secura kommer att vara en av hörnstenarna i Bureau Veritas strategi inom informationssäkerhet.

Den växande efterfrågan på digital säkerhet och ny lagstiftning skapar ett ökande behov av bedömningar av överensstämmelse. Därför är informationssäkerhetstestning, inspektion och certifiering (TIC) tjänster en marknad under utveckling. En marknad där man förväntar sig stor tillväxt och betydande fart. Secura är en erkänd aktör inom informationssäkerhet med en stark attityd till TIC-aktiviteter på den lovande, nya "compliance-marknaden".

Secura har en helhetssyn på säkerheten när de med stor expertis och skicklighet identifierar och bedömer informationssäkerhetsrisker i enlighet med standarder, strukturer och certifieringsprogram. Det är Securas uppdrag att "ge dig en inblick i dina säkerhetsåtgärder".

Företaget är solidt beläget på den europeiska säkerhetsmarknaden och hjälper olika internationella kunder och är aktivt i alla branscher med huvudfokus på teknik, energi, industri, bilmarknaden, finansvärlden, offentliga institutioner och hälso- och sjukvård.