Uppdaterade krav angående klimatförändringar

News

Uppdaterat krav angående klimatförändringar i ledningssystemstandarder

Apr. 30 2024

ISO har publicerat ett tillägg till flertalet standarder för ledningssystem. Det innehåller en text som kräver att företag beaktar relevansen av klimatförändringsrisker i sin analys av organisationens förutsättningar. Denna ändring gäller from 23/2 2024. 

Texten som är tillagd är enligt nedan:

 

 

Syftet med ändringen

Avsikten är att säkerställa att klimatförändringsfrågor beaktas av organisationen i samband med utvärdering av organisationens förutsättningar och intressenters förväntningar och behov. Dessa ytterligare uttalanden i varje ledningssystemstandard säkerställer att detta viktiga ämne inte förbises utan beaktas av alla organisationer i utformningen och implementeringen av ledningssystemet. 

Den övergripande avsikten med kraven i klausulerna 4.1 och 4.2 förblir oförändrade. Dessa klausuler inkluderar redan behovet av att organisationen tar hänsyn till alla interna och externa frågor som kan påverka verksamhetens ledningssystem. Dessa nya inkluderingar säkerställer att klimatförändringar beaktas i ledningssystemet och att det är en extern faktor som är tillräckligt viktig för att vårt samhälle ska kräva att organisationer tar extra hänsyn till det nu.

Vilka standarder gäller det?

Alla standarder som beskriver ledningssystem, (tex  9001, 14001, 45001, 50001, 27001).  För att se den komplett listan över standarder som påverkas, se HÄR.

Ändringen ingår i kapitel 4 i den harmoniserade strukturen (tillägg 2 till bilaga SL i ISO/IEC-direktiven, del 1, konsoliderat ISO-supplement). Det är inte tillagt i svenska SS-ISO standarder ännu, men kommer troligen inom kort.

Övergångsperiod

Detta tillägg gäller direkt från 23/2 och har ingen övergångsperiod. Kravet är egentligen inte ändrat då alla organisationens förutsättningar även tidigare skall ha beaktas. Skillnaden nu är att man specifikt kräver en utvärdering av klimatpåverkan. Bureau Veritas kommer att revidera denna paragraf som tidigare, men förväntar sig att organisationer kan redovisa hur verksamheten har beaktat eventuell klimatpåverkan.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com