Webinar ISO 27001

News

Webinar: Mot ISO 27001:2022.

Bli redo för förändring.

Feb. 23 2023

Se vårt webbinarium med fokus på den nyligen uppdaterade standarden för ISO 27001:2022 Information Security System.

I februari 2022 släppte International Organization for Standardization (ISO) en ny version av sina 27002- kontroller, vilket påverkar ISO27001- standarden. En ny version av programmet släpptes i slutet av oktober och startade därmed en cykel av omcertifiering för många företag runt om i världen.

ISO 27001:2022 genom utvecklingen av dess bilaga 1 presenterar en förenklad version av de nödvändiga kontrollerna. De ursprungliga 114 kontrollerna uppdelade i 14 kapitel omorganiseras nu till 93 kontroller fördelade på fyra kapitel (Organisatorisk, Människor, Fysisk och Teknologisk).
 

Nya fokuspunkter är nu riktade på förebyggande, upptäckter och reaktioner på cyberattacker samt dataskydd ( i linje med NIST Cybersecurity Framework).

Agenda:

-Bureau Veritas & Informationssäkerhet: ISO 27001 i Bureau Veritas innehåll.

-Bakgrund för ISO 27001: 2013: ISO 27000- standarder.

-Senaste utvecklingar och nya krav: Utvecklingen av 27002- riktlinjerna- februari 2022.

-Vad sker sker i framtiden / vad ska man göra?

Talare:
  • Edouard Plus, Head of Innovation , at Certification Global Service Line, Bureau Veritas

  • Jens Bertelsen - Business Developer & Lead Auditor, at Bureau Veritas Certification Denmark

Se videon för att lära dig mer.

WEBINAR | INFORMATIONSSÄKERHET