bio

Webinare: Red II – Vad betyder det senaste EU-direktivet för hållbara biobränsle och bioenergicertifiering?

Nov. 18 2021
Summary

När företag världen över kämpar för att minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG) och koldioxidavtryck, vänder sig många till förnybara energikällor. Ett tillgängligt alternativ är bioenergi: energi som härrör från organiska material som kan ge direkt värme, el och lagras och transporteras dit den behövs i form av bränslen.

EU:s direktiv om förnybar energi 2018/2001 (RED II) ställer upp hållbarhetskriterier för biobränslen, biobränslen samt förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (RFNBO) och återvunna kolbränslen (RCF). Det finns flera frivilliga system som hjälper företag att säkerställa full överensstämmelse med RED II-kraven.

Detta webbseminarium kommer att introducera grundläggande krav för RED II samt tre frivilliga system som erkänns av Europeiska kommissionen: REDcert EU, ISCC EU och KZR INiG.

Syfte och mål

  • Förstå RED II hållbarhetskrav
  • Bekanta dig med ISCC och REDcerts ramkrav
  • Upptäck hur du får tillgång till nya marknader med certifiering för att bevisa hållbarheten hos dina biobränslen och biomassa

Agenda

  • Marknadssammanhang: växande efterfrågan på förnybar energi
  • Vad är RED II och dess hållbarhetskriterier
  • Krav på REDcert EU och ISCC EU frivilliga system
  • Exempel på certifiering
  • En överblick av certifieringsprocessen
  • Rollen för Bureau Veritas
  • Frågor och svar

Målgrupp

Hållbarhetsansvariga, hållbarhetsansvariga, hållbarhetsspecialister, QHSE-chef, efterlevnadsansvariga, företagsrepresentanter

Datum: 30 november, kl 12:00-13:00

Talare

Szymon KOLODZIEJCZYK - Global Product Manager - Biofuels & Biomass Auditor, Bureau Veritas Polen

Mark FRASER - Sustainability Market Manager, Bureau Veritas Certification