Cybersecurity

News

Webinarie: GDPR

Feb. 28 2022

FYRA ÅR MED GDPR – HAR DU KOLL PÅ VILKA KRAV SOM STÄLLS PÅ DITT FÖRETAG?

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft och förordningen förde med sig med sig en hel del åtgärder som organisationer behövde vidta för att försäkra sig om att förordningen efterlevdes. Nu har det snart gått fyra år sedan GDPR blev verklighet och de gångna åren har varit fyllda av en rad sanktionsavgifter och uttalanden på både nationell och europeisk nivå kring hur GDPR ska tillämpas.

Känner du att du har koll på vilka krav som ställs på ditt företag?  Det är viktigt att hela organisationen har kunskap om GDPR och hur ert företag ska behandla personuppgifter, särskilt för att undvika sanktionsavgifter. Under 2021 utfärdade nämligen Integritetsskyddsmyndigheten enligt myndighetens årsredovisning sanktionsavgifter uppgående till sammanlagt 32,5 miljoner kronor.

Tillsammans med en av våra samarbetspartners anordnar vi ett webinarie med fokus på praktisk information kring vad ett företag behöver göra för att efterleva GDPR och dess krav på behandling av personuppgifter. Tillsammans med en advokat som specialiserat sig på GDPR går vi översiktligt igenom vilka praktiska krav GDPR ställer på företag, bakgrunden till GDPR och vad som kan hända om ert företag inte efterlever GDPR:s regler.

Webinare Datum TiD Pris Plats
GDPR 30.03.2022 08:30 - 10:00 995 kr ex moms Online