Consulting

Rådgivning

För att hjälpa er organisation att hantera potentiella risker när det gäller kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö och socialt ansvar kan vi tillhandahålla specialiserad kunskap och expertis.

Genom att utreda problem eller projekt, kan vi ge rekommendationer, benchmarking och tekniska rekommendationer. Våra tjänster täcker exempelvis rådgivning för organisatoriska frågor och riskhantering, planering och genomförande av tekniska lösningar som kommer att ge er ett bättre resultat, råd för förändringsarbete och stöd för tolkning och tillämpning av föreskrifter och standarder.

I enlighet med våra regler som certifieringsorgan, erbjuder vi inte en och samma kund både konsulttjänster och certifieringstjänster inom samma område.

Några av de tjänster vi erbjuder är:

  • Kartläggning av kemikalier
  • Riskutvärdering av kemikalier
  • Substitution av farliga kemikalier
  • REACH
  • GHS/CLP
  • Tekniskt stöd inom standarder, lagkrav och direktiv
  • Tekniskt stöd inom standarder, lagkrav och direktiv
  • Riskanalys - Miljö och/eller Arbetsmiljö

Kontakta oss för att höra om hur vi kan hjälpa er.