Beräkna din organisations Co2 avtryck Scoop 3

Beräkna din organisations klimatpåverkan - scope 3

EU har fastställt mål för att minska CO2-påverkan från företag och organisationers produkter och tjänster, vilket sträcker sig mot Netto Noll 2050. Beräkningen av klimatpåverkan för en verksamhet kan vara komplex och involvera olika källor såsom den egna verksamheten, leverantörer, entreprenörer samt när produkter och tjänster används av kunder. Vår utbildning syftar till att ge dig insikter i hur du beräknar klimatpåverkan enligt standarderna Greenhouse Gas Protocol, GHG, och ISO 14064-1.

Utbildningen fokuserar särskilt på GHG-protokollet och dess Scope 3, där indirekta utsläpp från inköpta material, produktanvändning, avfallshantering och affärsresor tas upp. Dessa områden inkluderar aspekter som organisationen inte äger eller har direkt kontroll över. Utbildningen fungerar som en introduktion till alla underkategorier inom Scope 3, där Scope 3-1 kommer att utforskas mer i detalj på grund av dess omfattning. 

Under utbildningen kommer vi att gå igenom beräkningsmetoder och tillhandahålla verktyg för att självständigt och trovärdigt genomföra effektiva klimatpåverkansberäkningar. Vi kommer också använda teoretiska koncept, övningar och praktiska exempel för att förstärka förståelsen av processen. Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna redovisa klimatpåverkan enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protocol.

Information

 • Längd

  1 dag

 • Pris

  7 000 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Viktor Hakkarainien

 • Övrigt

  Anmäler du dig till både kurserna Introduktion till växthusgasprotokollet och beräkna din organisations klimatavtryck i Scope 1-2 & fortsättningskursen för Scope 3 får du ett paketpris på 12500 kr!

 • Distans

  18 juni
  26 september
  12 december

Ur utbildningen

Vi går igenom hur du identifierar Scope 3 utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultaten för följande underkategorier i Scope 3:

 • 3-1: Inhandlade produkter och tjänster

 • 3-2: Kapitalvaror

 • 3-3: Bränsle och energirelaterade aktiviteter

 • 3-4: Uppströms transporter och distribuering

 • 3-5: Avfallshantering

 • 3-6: Affärsresor

 • 3-7: Pendling

 • 3-8: Uppströms leasade tillgångar

 • 3-9: Nedströms transporter och distribuering

 • 3-10: Processering av sålda produkter

 • 3-11: Användning av sålda produkter

 • 3-12: Sluthantering av sålda produkter

 • 3-13: Nedströms leasade tillgångar

  Notera att kategori 3-14 (Franchises) och 3-15 (Investeringar) ej ingår i denna kurs.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ansvariga inom tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar som tillexempel miljö- och hållbarhetschefer/samordnare, miljö- och ekonomianalytiker, konsulter eller andra som är intresserade av GHG och ISO 140164-1. 

Förkunskaper

Denna kurs har en praktiskt inriktning och utgår från att du har en grundläggande kunskap om GHG-protokollet och dess innebörd.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com