ISO 45001

Grundkurs ISO 45001:2018

Ditt företags humankapital är dess största tillgång. Bureau Veritas utbildningar och verktyg för arbetshälsa och säkerhet gör att du proaktivt kan förebygga sjukdomar och skador på jobbet. Att placera hälsa och säkerhet i centrum i ditt företag hjälper till att skydda de anställdas välbefinnande, förtjänar kundernas förtroende, förbättrar effektiviteten och minskar risken.

Bureau Veritas hjälper ditt team att utveckla färdigheter och kunskaper för att uppnå och upprätthålla ett ISO 45001-kompatibelt arbetsmiljöhanteringssystem. Vårt omfattande utbud av kurser och verktyg anpassade till alla erfarenhetsnivåer kan hjälpa till att säkerställa att arbetsmiljö och säkerhet förblir i framkant av dina affärsmetoder.

Företag idag måste förebygga förebyggande hälso- och säkerhetsincidenter för att minska frånvaron hos anställda. ISO 45001 erbjuder ett ramverk för att implementera ett arbetshälsovårdssystem eller förbättra ett befintligt system. Bureau Veritas kurser för ISO 45001 förser ditt team med kunskapen för att konsekvent och effektivt främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Information

  Längd: 1 dag

  Pris: 5,900kr (ex. moms)

 • Distans

  18 februari
  23 maj

 • Kursledare

  Susanne Rasek
  Erling Christensen

FÖR VEM?

Arbetsmiljö-, kvalitets- och miljösamordnare, interna revisorer, chefer och skyddsombud.

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

SYFTE OCH MÅL

Att systematiskt gå igenom, exemplifiera och tolka ISO 45001:2018 så att Du får mod, metodik och engagemang för att kunna samordna ett framgångsrikt verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 45001:2018. Du får också en jämförelse med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

FORTSATTA STUDIER

Efter avslutad kurs kommer du ha grundläggande kunskaper inom standarden ISO 45001:2018. Med dessa kunskaper kommer du ha möjlighet att gå tillsammans med en utbildad kollega inom internrevision och göra revisioner. Vidare kan du gå vår kurs Internrevision ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 för att göra revisioner själv!

ÖVRIG INFORMATION

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om Grundkurs ISO 45001:2018

08.45 Registrering och kaffe

09.00 Introduktion till arbetsmiljö, ledningssystem och standarder

10.00 Kapitel 4: Organisationens förutsättningar – tolkningar och exempel

11.00 Kapitel 5: Ledarskap - tolkningar och exempel

12.00 Lunch

13.00 Kapitel 6: Planering – tolkningar och exempel

13.50 Kapitel 7: Stöd – tolkningar och exempel

14.30 Eftermiddagskaffe

14.50 Kapitel 8: Verksamhet – tolkningar och exempel

15.40 Kapitel 9: Prestanda – tolkningar och exempel

Kapitel 10: Förbättringar – tolkningar och exempel

Sammanfattning

16.30 Kursen avslutas

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com