Miljölagstiftning

Grundkurs Miljölagstiftning 

OM Grundkurs Miljölagstiftning 

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ställer krav på att organisationen både identifierar, uppfyller och har kunskap om miljölagstiftning. Under utbildningen behandlar vi lagar och krav i svensk miljölagstiftning samt relevanta EU-förordningar och direktiv.

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.

Ur utbildningen

 • EU och Sverige
 • Miljöbalkens mål och syfte
 • Genomgång av de allmänna hänsynsreglerna
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Avfallsförordningen
 • REACH
 • Relevanta föreskrifter från andra myndigheter
 • Prövning, anmälan och tillstånd
 • Förorenade områden

Utbildningen vänder sig till

Organisationers och företags miljöansvariga, miljörevisorer och ledare i certifierad och/eller miljötillståndsplikta verksamheter.

Förkunskaper

Utbildningen kräver ingen förkunskap.

 

 

 • Information

  Längd: 1 dag

  Pris: 6,500kr (ex moms)

 • Distans

  14 augusti
  7 november

 • Kursledare

  Gustav Eriksson

Kontakt

Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com