LCA

Grundutbilding i LCA & EPD

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att kartlägga en varas eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel ”från vagga till grav”. En LCA kan bland annat användas för att kommunicera miljöpåverkan, förstå sig på och utveckla sina egna processer, jämföra underleverantörer av material och vägleda kring beslut med framtida miljöarbete.

Miljövarudeklarationer (EPD) är en produktmärkning som skenat i popularitet de senaste åren. En EPD är en typ av standardiserad livscykelanalys som är baserad på en specifik uppsättning av beräkningsregler (Så kallade ”Product Category Rules, PCR), där en väldigt vanlig standard är PCR:en för byggprodukter, EN 15804.

I denna utbildning får du bland annat lära dig grunderna inom livscykelanalyser och EPD:er. Vi går igenom hur man skapar en LCA och vad som ska ingå samt vad man kan göra med resultatet. Utbildningen behandlar också hur man tar fram en EPD och hur man läser och tolkar en PCR. 

Ur Utbildningen

  • Trender och drivkrafter

  • Marknaden

  • Utveckling

  • EPD

  • LCA

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

  • Grundläggande förståelse för vad LCA och EPD är

  • Hur du tar fram en LCA och en EPD

  • Hur man läser och tolkar en PCR

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ansvariga inom tillverkande verksamheter, tjänstesektor och privata företag och offentliga förvaltningar som tillexempel miljö- och hållbarhetschefer/samordnare, miljö- och ekonomianalytiker, konsulter eller andra som är intresserade av LCA och EPD. 

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper

Kursdatum

DatumPlatsSpråkUtbildningsledarePrisAnmälan
19 augustiOnlineEngelskaMuhammad Arfan700 € ex momsBoka här
27 augustiOnlineSvenskaViktor Hakkarainen7 000 SEK ex momsBoka här
16 septemberOnlineEngelskaMuhammad Arfan700 € ex momsBoka här
22 oktoberOnlineSvenskaViktor Hakkarainen7 000 SEK ex momsBoka här
11 novemberOnlineEngelskaMuhammad Arfan700 € ex momsBoka här
17 decemberOnlineSvenskaViktor Hakkarainen7 000 SEK ex momsBoka här

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com