cover_ratings

News

Bureau Veritas: bland de bästa företagen i sin sektor inom hållbarhet enligt V.E.

Sep. 23 2021

Vigeo-Eiris (V.E), ett av de ledande europeiska miljö-, social- och styrningsinstituten (ESG) och en del av Moody's Group, har betygsatt Bureau Veritas med en poäng på 66/100, enligt 38 ESG-kriterier. Med detta resultat ligger Bureau Veritas på fjärde plats i sin bransch bland över 100 företag.

Att agera ansvarsfullt för att forma en värld av förtroende är kärnan i Bureau Veritas engagemang. Detta betyg är ett bevis på våra ständiga ansträngningar vad gäller hållbarhet, både på vår egen verksamhet och på tjänster vi levererar till våra kunder, särskilt genom vår BV Green Line.

Vårt engagemang för CSR-ämnen (Corporate Social Responsibility) återspeglar också vårt mål att vara en del av de ansträngningar som varje företag och medborgare bör göra för att hantera sociala och miljömässiga utmaningar. Genom att gå längre än att bara följa CSR-bestämmelserna, försöker Bureau Veritas framför allt att tillgodose behoven hos våra kunder och anställda, såväl som slutkonsumenter och alla våra intressenter.

Läs mer om vår CSR strategi