Press Release

Bureau Veritas lanserar en end-to-end lösning för 
laddningsstationer för elbilar

 

Jul. 8 2021

Bureau Veritas presenterar en komplett portfölj av tjänster dedikerade till laddstationer för elfordon (EVCS), som täcker hela livscykeln - från design, konstruktion till drift.

Med ChargeScan by BV kan kunderna förlita sig på information i realtid som verifieras av Bureau Veritas-inspektörer på plats. De kommer att kunna vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att deras laddningsstationer är kompatibla, alltid tillgängliga och fullt funktionella för slutkunder. Denna information kan bäddas in i klientens befintliga digitala plattform eller på en anpassad digital hub som utvecklats av Bureau Veritas.