Gothia Towers

Scandinavian Quality Conference 2020

Nov. 13 2019

HÅLLBARHET I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Summary

Bureau Veritas bjuder för sjätte året i rad in till Scandinavian Quality Conference! Konferensen är ett tillfälle för dig som brinner för kvalitetsfrågor att lyssna på kunniga talare som vill dela med sig av sina erfarenheter och nätverka med likasinnade. 

I år har vi några riktigt spännande föreläsare på programmet och det övergripande samtalsämnet är hur vi förhåller oss till hållbarhet i ett samhälle i ständig utveckling. Hur tar vi tillvara på våra medarbetares förmågor på bästa sätt? Hur stärker vi verksamheten genom mångfald? Hur når vi våra mål för ökad hållbarhet och kvalitet och hur tillämpar vi egentligen cirkulär ekonomi?

ÅRETS TALARE ÄR
Alexandra Pascalidou journalist, författare, föreläsare och mycket mer
Carina Sundqvist entreprenör, projektledare och expert på tillämpad cirkulär ekonomi
Mark Fraser Innovation & Sustainability Business Development Bureau Veritas
Maria Ahlm Senior Projektledare IVL, Svenska Miljöinstitutet
Paul Morel Vattenfall övergången till ett hållbart energisystem
Marie Berglund NCC Industry EPD processer - varför de NCC arbetar med det och hur 

Scandinavian Quality Conference 2020 hålls den 20 januari på Gothia Towers i Göteborg. Läs mer på evenemangssidan!