hållbarhet

Sustainability Conference 2023

Mar. 22 2023

30 Maj 2023

Bureau Veritas anordnar vårens konferens om hållbarhet!

År 2015 beslutade FN om det nya globala programmet Agenda 2030 för hållbar utveckling och ersatte den tidigare FN arbetet Agenda 21. Agenda 2030 innehåller 17 mål för hållbar utveckling i syfte att utrota fattigdom, skydda vår planet samt säkerställa skydd av de mänskliga rättigheterna och garantera välstånd för alla.

Under ungefär samma tid fattade EU beslut om ett antal mål, direktiv och förordningar skulle utvecklas för att säkra hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi, CSDR- hållbarhetsrapportering, Green Deal- mål om klimatneutralitet och taxonomin och mycket mer.

Dessa nya och utökade krav ska implementeras kontinuerligt. Det innebär att man kommer ställa allt mer krav på hela världekedjan och en hel del förändringar i affärsmodeller, produkter och tjänster.

Utökade leverantörs bedömningar både vad gäller den social och ekologiska hållbarhet, ökad spårbarhet, utveckling av produkters cirkulär är några av de aktiviteter som man skyndsamt måste utveckla för att finnas med på marknaden i framtiden.

Vår konferens kommer ge er en tydlig bild av framtidens krav för hållbarhet. Vi har även samlat en rad av intressanta talare som under en längre tid har arbetat med hållbarhetsfrågor och som vill dela med sig av sin kunskap. Evenemanget vänder sig till personer, organisationer och företag som vill inspireras, och utveckla sin kunskap genom att lyssna till framgångsberättelser, tips och best practises kopplade till hållbarhet.

Bureau Veritas Spring Sustainability Conference kommer i år att anordnas på Gothia Towers i Göteborg. Vi bjuder givetvis på frukost, fika & lunch under dagen.  Vid anmälan kommer du även få en rabattkod för hotellbokning på Gothia Towers.

Vi ser fram emot att se er där!

PROGRAM


08.00- 08.30 Registrering

08.30 - 09.00 Presentation av dagens program med Anna Vesterberg, Bureau Veritas, tillsammans med Per Holknekt, moderator. 

09.00 - 10.00  Tomas Kåberger, ordförande i delagationen för cirkulär ekonomi. 
Vad som kommer att krävas av företag för att vara kvar på marknaden. 

10.00- 10.30 Viktor Hakkarainen, LCA & EPD- expert. Konsult  & utbildingsledare på Bureau Veritas.

10.30 - 11.00 Fika & mingel

11.00 - 12.00 Emma Ihre & Karin Edner(Embracer Group). Hur arbetar Embracer Group strategiskt för att bidra till en mer hållbar framtid. 

12.00- 13.00  Ulrika Viderum (Elis Sverige). Utmaningar och framgångar i arbete med hela hållbarhets begreppet.

13.00 -14.00 Lunch

14.00 - 14.30 Herman Fahlström, teknisk chef och områdesansvarig för hållbarhet, Bureau Veritas. CSRD- direktivet. 

14.30- 15.00  Anna Vesterberg (Bureau Veritas). Hur våra certiferade ledningssystem kan ge konkurrensfördel i hållbarhetsomställningen. 

15.00 - 15.30 Visning av CLARITY, IT-stöd för sammanhållning av hållbarhetsarbete. 

15.30- 16.00 Fika & mingel

16.00 -17.00  Per Holknekt. Människans hållbarhet

17.00 Avslutning med bubbel & snittar!

Föreläsare

Image
Per holknekt bureau veritas

Per holknekt

Ämne: Människans hållbarhet

Med 44 egenstartade bolag/varumärken under bältet har Per Holknekt ett brett och djupt erfarenhetsregister. Per har ringt börsklocka såväl i Sverige som i USA. Per har utsetts till bl a ”Årets Svenska Bolagsgrundare”, ”Årets Svenska Konceptdesigner”, ”Årets Exportbolag”, ”Årets Digitala Influencer” med mycket mer, totalt 17 olika ”Årets” i Sverige.

År 2002 vann Per ”Creative Excellence Of The World Award” i New York för Coca-Cola Company . Men Pers liv har också varit kantat av hårda motgångar.  Under tidigare år har han inte haft ett tryggt ställe att kalla hem och livnärde sig på att sälja Situation Stockholm. Det tog 7 år från hemlöshet till att stå på Times Square i New York och se sitt eget bolagsnamn i LED på Nasdaqs lista.

Per delar med sig om kring vad som bygger mirakel, men också kring vad som river slott.

Image
Tomas kåberger

Tomas Kåberger- Ordförande i delegationen för Cirkulär ekonomi

Ämne: Vad är cirkulär ekonomi och vad kommer krävas av företag för att vara kvar på marknaden?

Tomas har bland annat varit energisekreterare på Svenska Naturskyddsföreningen, VD för ett dotterbolag till TallOil AB inom bioenergiområdet och generaldirektör för Energimyndigheten. Han har medverkat i flera statliga utredningar som ledamot eller expert. 
Tomas är professor vid avdelningen för fysisk resursteori och har dessutom ansvar för strategiska frågor kring nyttiggörande och industrisamarbeten för Chalmers styrkeområde Energi. I dag sitter han styrelsen för bland annat för Vattenfall och har uppdrag i Japan på Japan renewable energy foundation som ska ta fram förnybar energi.

Image
Emma Ihrer

Emma Ihre- hEAD OF SUSTAINABILITY PÅ EMBRACER GROUP

Ämne: Hållbarhet i Gaming och underhållsbranschen – hur arbetar Embracer Group strategisk för att bidra till en mer hållbar framtid ?

I dag är Emma Head of Sustainability på Embracer Group, vice ordförande i AP7,styrelseledamot i Sida och Investor Ombudsman samt adjungerad styrelseledamot i Nordkinn Asset Management. Emma har bland annat arbetat som hållbarhetschef på advokatbyrån Mannheimer Swartling med fokus på rådgivning till klienter, varit ansvarig för att integrera olika hållbarhetsfrågor i ägarstyrningen av bolag med statligt ägande på Finansdepartement av samt arbetat som rådgivare till investerande gällande hållbarhet och ägarstyrning. Hon har även arbetat ett antal år för Amnesty International och i sina olika roller varit ute en hel del ”på fältet” för att lära sig mer om hur bolag arbetar praktiskt för att implementera sitt hållbarhetsarbete. Emmas fokus är hållbarhet kopplat till affärsstrategier, affärsutveckling samt investerarkrav.

Image
Karin Edner föreläsare Bureau Veritas

KARIN EDNER KARLSSON - GROUP SUSTAINABILITY MANAGER PÅ EMBRACER GROUP 

Ämne: Hållbarhet i Gaming och underhållsbranschen – hur arbetar Embracer Group för att möta nya krav inom hållbarhetsområdet samt för att stötta hela företagsruppen att implementera bolagets höga ambitioner inom hållbarhet?

Karin är Group Sustainability Manager på Embracer Group och arbetar tillsammans med Emma Ihre. Där arbetar hon bland annat med att integrera hållbarhetsarbetet i deras globala grupp. Hon har haft sin roll på Embracer Group sedan 2019 och har tidigare varit VD på ett start-up företag i livsmedelsbranschen. Innan dess drev hon eget bolag som hon startade vid 21 års ålder. Hon är idag med i styrgruppen för initiativet Play Create Green som är en organisation startad av spelbolag och för spelbolag med syfte att öka medvetenheten inom miljöfrågor i branschen samt driva på utvecklingen i rätt riktning. Karin är också delaktig i europeiska spelbranschorganisationens arbetsgrupp för miljöfrågor och är styrelseledamot i Almi Värmland. 

Image
Ulrika Viderum

Ulrika Viderum- Hållbarhetschef Elis

Ämne: Utmaningar och framgångar i arbete med hela hållbarhets begreppet

Ulrika har många års erfarenhet med Hållbarhetsarbete inom byggsektorn, där hon arbetade som miljö & energichef. Hon har även haft roller som hållbarhetssamordnare och hållbarhetsspecialist.  Några stora projekt hon har varit med och skapat är bland annat Clarion Hotell Sea U i Helsingborg och World Trade Centers i Malmö. Ulrika har även varit ordförande i Sweden Green Buildning Council (SGBC) under flera år och även i Energiutskottet i LFM30, dvs lokal färdplan för att Malmö blir klimatneutral till 2030. 

Oktober 2022 bytte hon bransch till textilsektorn som hållbarhetschef för Elis. Elis är inte bara trippelcertifierade mot 9001/14001/45001 utan också certifierade mot FN Global mål. 

Image
anna vesterberg bureau veritas

Anna Vesterberg - utbildningschef Bureau Veritas & CEO 2B Fine

Ämne: Hur våra certifierade ledningssystem ger oss konkurrensfördel

Anna har arbetat med kvalitet- och hållbarhetsfrågor i över 25 år inom olika branscher. Hon har bland annat varit hållbarhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset där hon drev miljöcertifieringen av det nya storsjukhuset,  startade den Nationella substitutionsgruppen samt projektledde internationella arbetet med förbud av vissa ftalater i PVC produkter. Hon har varit projektledare för LEAN satsning på SKR. 

Anna startade sitt eget företag 2009 och har sedan dess hjälpt företag inom alla branscher och offentliga verksamheter med kvalitets, miljö och arbetsmiljöcertifieringar och utveckling av hela ledningssystemet.

Image
personalbild bureau veritas

Viktor Hakkarinen - konsult och utbildningsledare på Bureau Veritas

Miljövarudeklarationer (EPD) & livscykelanalyser, viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet.