Green_earth_B2B2S

Whitepaper

Uppnå Netto Noll klimatavtryck: BVs senaste whitepaper 

Sep. 13 2021

Bureau Veritas senaste whitepaper, med titeln "Achieving Net Zero - Advancing decarbonization solutions for global energy providers" är nu tillgänglig för nedladdning. Den beskriver hur viktigt det är att uppnå netto noll klimatavtryck för att främja energiomställningen.

Klimatförändringarna är en av de viktigaste utmaningarna i vår tid, med tillsynsmyndigheter, företag och samhället som helhet som i allt högre grad kräver en snabb energiomställning. För att uppnå detta antar koldioxidintensiva industrier ambitiösa netto-nollmål som ska styra dem mot minskade utsläpp och grönare verksamhet.

Stora olje- och gasföretag världen över har förstått vilken viktig roll de spelar i energiomställningen, med många åtaganden att nå netto noll klimatavtryck år 2050. Oljebolag på både nationell och internationell nivå vill begränsa sina utsläpp av växthusgaser med insikt om att det kommer krävas hållbara och långsiktiga ansträningar för att nå netto noll klimatavtryck.

Även om det finns många sätt att minska direkta och indirekta utsläpp från olje- och gasindustrin, behöver varje energileverantör ett företagsspecifikt tillvägagångssätt.

I vårt senaste whitepaper kommer du att lära dig hur Bureau Veritas hjälper organisationer att bedöma sina koldioxidavtryck, identifiera hotspots för utsläpp och utveckla en plan för netto noll klimatavtryck som definierar tydliga åtgärder för att minska utsläppen. Lär dig hur vi hjälper våra kunder att implementera och utvärdera förbättringsprogram och verifiera deras information så att de kan kommunicera transparent om deras framsteg mot netto noll klimatavtryck.

Please choose an area of activity
Please select a job function
Your personal data are collected by Bureau Veritas Certification Sverige AB, having its registered office at Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg, and are subject to computer processing in order to respond to questions from the media about the Group or its subsidiaries on the basis of your consent, and to respond to customer complaints, on the basis of the service contract that you have entered into with a subsidiary of Bureau Veritas.

Your personal data are intended for the Certification service line or the Quality, Health & Safety and Environment department of the Bureau Veritas Certification Sverige AB, depending on the nature of your request, and for their service providers, providing consulting and technical services as well as for the Bureau Veritas IT department. They will be retained for a period of one year for media requests and ten years for customer complaints from your request.

Your personal data can be transferred outside the European Union, in countries where Bureau Veritas subsidiaries operate, on the basis of standard contractual clauses established by the European Commission, available on request, by writing to: https://personaldataprotection.bureauveritas.com.

Fields marked with an asterisk must be filled in. Otherwise, Bureau Veritas Services would not be able to answer your questions and/or complaints.

In accordance with the General Data Protection Regulation of 27 April 2016, you have the right to access, rectify and erase any personal data concerning you, as well as the right to limit the processing, the right to oppose to the processing or the right to portability of your personal data. You have the right to withdraw your consent at any time by connecting to the site https://personaldataprotection.bureauveritas.com and unchecking the box dedicated to the collection of your consent. You also have the right to set out general and specific guidelines that define how you intend these rights to be exercised after your death. You can exercise your rights online to lodge a complaint to the Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) in Sweden or the relevant authorities in your country.