bio

Biodrivmedel och biomaterialcertifiering

För att förbättra sin cirkularitet, minska deras koldioxidavtryck och begränsa miljöpåverkan, vänder företag sig mot icke-fossilbaserade material och energikällor. I takt med att alternativa material som innehåller återvunnet innehåll och biobränslen blir alltmer tillgängliga måste organisationer noggrant övervaka sina leveranskedjor för kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

I den nya ekonomin kommer återvunnet material i nya produkter och deras förpackningar att vara avgörande för att bevisa deras förbättrade hållbarhet jämfört med konkurrenskraftiga erbjudanden. Tillsammans med ett globalt steg mot förnybara, koldioxidsnåla energikällor som biobränslen och biomassa, som är nyckeln till att bromsa klimatförändringarna. Regeringar över hela världen sätter upp ambitiösa mål för återvinning, användning av förnybar energi och erbjuder skatteincitament till företag som uppfyller eller överträffar hållbarhetsmålen.

Frivilliga system för hantering av biobränslen hjälper företag att bevisa efterlevnad av EU-direktiv (t.ex. direktivet om förnybar energi [RED]) och lokal lagstiftning, och blir berättigade till skatteincitament. Genom att certifiera system för förnybara biobränslen som ISCC och REDCert kan företag visa sitt engagemang för hållbar produktion av biobränslen och bearbetning och inköp av biomassa.

Främsta fördelarna

 • Demonstrera hållbara affärsmetoder

  genom verifiering av dina biomaterials värdekedja

 • Kvalificera dig för ekonomiska incitament

  genom att uppfylla EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedelsmål

 • Få tillgång till nya marknader

  med en certifiering av din produktionsprocess för biomassa och biobränslen

 • Bevisa ditt engagemang för cirkulär ekonomi

  för konsumenter, leverantörer och aktieägare

ISCC EU: biomassacertifiering med global räckvidd

Bureau veritas är ett erkänt certifieringsorgan för ISCC EU:s system för hållbarhet för biomassa. ISCC-certifieringen är utvecklad i Tyskland och gäller alla typer av biomassa som odlas och skördas över hela världen. Med en certifiering från Bureau Veritas kan företag bevisa att deras biobränslen och produktion av biomassa uppfyller EU:s föreskrifter.

ISCC plus: biomaterialcertifiering

Certifiering till ISCC plus ger ett erkännande för återvunna och biobaserade material som kan vara avfall från andra produktionsprocesser men nu kan användas som råvaror i en rad applikationer från förpackningar till textilier. ISCC plus-certifiering ger spårbarhet längs värdekedjan och verifierar att företag uppfyller kritiska miljömässiga och sociala standarder inom detta framväxande område.

Redcert EU: komplett certifiering av leveranskedjan

Redcert EU-regler för biomassa och biobränslen gäller aktörer i hela leveranskedjan, från jordbruksproducenter, till biomassabearbetning, till motorbränsleleverantörer. Som ett erkänt certifieringsorgan för redcert EU, kan Bureau Veritas hjälpa företag att uppfylla hållbarhetsmålen för biobränsle och biomassa.

Red II-direktivet: Håll dig uppdaterad med certifiering av biobränslen

För att hjälpa våra kunder att garantera nästa generations biobränsle och biomassa hållbarhet, tillhandahåller Bureau Veritas expertis för uppdaterade och nya certifierings- och verifieringssystem över hela världen.