Globala målen

Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är den överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare antagit. Målet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk. 

 • Information

  Längd: 1 dag

  Pris: 4900kr (ex.moms)

 • Distans

  11 juni
  27 september
  6 december

 • Kursledare

  Camilla Landén

För vem?

Hållbarhetssamordnare/chef, QMS-samordnare/chef hos företag som vill ta klivet mot en mer hållbar utveckling

Syfte och mål

I vår grundläggande kurs om de Globala målen för hållbar utveckling får du ökad kännedom och fördjupade kunskaper om alla tre dimensioner utifrån ett övergripande perspektiv. Vi belyser enskilda mål och visar hur företag kan arbeta med dom. Genom att mobilisera kraft, ledarskap och partnerskap kan utvecklingen drivas framåt.

Kursen bygger på FNs 17 globala hållbarhetsmål. Vi varvar teoretiska block med praktiska moment – konkreta övningar som väcker tankar och bjuder in till diskussion. 

ÖVRIG INFORMATION

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om Globala målen för hållbar utveckling

8:00 Välkomna

8:15 Hållbarhet i perspektiv

8:30 FNs globala mål - en genomgång av målen med goda exempel

10:00 Paus

10:30 Forts. FNs globala mål

11:30 Hållbarhetsstrategi och policy

12:15 Lunch

13:00 Företagets hållbarhetsmål - Att hitta rätt fokus och perspektiv

14:30 Övningar

15:30 Sammanfattning

16:00 Avslutning

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com