Globala målen

Grundkurs Hållbar utveckling
(Tidigare SDG 17)

Begreppet hållbar utveckling integrerar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, miljömässig och ekonomisk, och kursen ger dig en djupgående kunskap om alla tre dimensioner ur ett övergripande perspektiv.
 
Under vår grundkurs i hållbar utveckling lyfter vi fram flera standarder som fokuserar på hållbarhet såsom SA 8000, ISO 26000 och SDG 17. Vi går också igenom hållbarhetsstrategier och hur ni som företag hittar rätt fokus och perspektiv i arbetet med hållbarhetsmål.

 • Information

  Längd: 1 dag

  Pris: 5900kr (ex.moms)

 • Distans

  6 december
  25 mars
  13 juni

 • Kursledare

  Camilla Landén

För vem?

Hållbarhetssamordnare/chef, QMS-samordnare/chef hos företag som vill ta klivet mot en mer hållbar utveckling

Syfte och mål

I vår grundläggande kurs i hållbar utveckling får du ökad kännedom och fördjupade kunskaper om alla tre dimensioner utifrån ett övergripande perspektiv. Vi belyser enskilda mål och visar hur företag kan arbeta med dom. Genom att mobilisera kraft, ledarskap och partnerskap kan utvecklingen drivas framåt.

Kursen går igenom flera olika standarder som fokuserar på hållbar utveckling. Vi varvar teoretiska block med praktiska moment – konkreta övningar som väcker tankar och bjuder in till diskussion. 

ÖVRIG INFORMATION

När du väljer kurser från Bureau Veritas väljer du också erfarna lärare som till vardags arbetar som revisorer. Våra lärare är akademiskt skickliga med många års praktisk erfarenhet. Den erfarenhet som de samlat på sig genom hundratals revisioner kommer till dig genom tips, råd och inspiration.

Om Globala målen för hållbar utveckling

8:00 Välkomna

8:30 Hållbarhet i perspektiv, miljö, ekonomi och sociala frågor

9:00 Certifiering av hållbarhet - SA 8000, ISO 26000, SIS TS2, BVs certifiering mot de globala målen.

10:00 Paus

10:20 FN:s globala mål - en genomgång av målen med goda exempel

11:30 Hållbarhetsstrategi och policy

12:15 Lunch

13:00 Företagets hållbarhetsmål - Att hitta rätt fokus och perspektiv

14:30 Övningar

15:30 Sammanfattning

16:00 Avslutning

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com