IATF

Diplomerad Internrevisor i fordonsindustrin för IATF 16949

 

 

Det är av stor betydelse att anställda inom leverantörsorganisationer inom bilindustrin förstår hur man implementerar och underhåller IATF 16949. Bureau Veritas erbjuder stöd för att säkerställa att ditt team kan planera, implementera, utvärdera och förbättra fordonskvalitetsledningssystem i enlighet med IATF 16949.

I vår utbildning"Diplomerad Internrevisor i fordonsindustrin för IATF 16949" får deltagarna kompetens inom revisionsteknik för att effektivt kunna genomföra internrevisioner på sina egna företag. Utbildningens innehåll återspeglar de krav som IATF 16949 ställer på internrevisorer och inkluderar även genomgång av vissa vanliga kundspecifika krav.

Utbildningen kombinerar teoretiska inslag med praktiska övningar inom revision. Utbildningen är strukturerad för att uppfylla grundkraven för internrevisorer enligt IATF 16949.

Information

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  14 000 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Ali Reza Kazemi

 • Distans

  9-10 december

 • Göteborg

  30-31 maj
  21-22 oktober

Ur utbildningen

 • Termer och begrepp

 • Revisionsmetodik 

 • Olika revisionstyper

 • Revisorns egenskaper

 • Revisionsprocessen 

 • Planera revision 

 • Intervjuteknik

 • Checklista 

 • Genomföra revision

 • Dokumentera 

 • Rapportera 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de som vill kvalificera sig i organisationen för att bli internrevisorer för IATF 16949.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att bli kvalificerad internrevisor enligt kraven i IATF 16949. Efter avslutad utbildning kommer deltagarna uppnått de kunskapskrav som krävs för att bli kvalificerad internrevisor enligt kraven i IATF 16949.

FÖRKUNSKAPER

Denna utbildning kräver förkunskaper från IATF Krav och Verktyg hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarden.

Påbyggnads och fördjupningskurser

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com