IATF 16949

IATF 16949 Krav & Verktyg

Det är av yttersta vikt att anställda inom bilindustrin har kunskap om hur man implementerar och underhåller IATF 16949. Bureau Veritas stöder dig i att säkerställa att ditt team kan planera, implementera, utvärdera och förbättra fordonskvalitetsledningssystem i enlighet med IATF 16949.

I vår utbildning "IATF 16949 - Krav och Verktyg" får du insikt i IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven i standarden. Företag som levererar till bilindustrin måste i princip vara certifierade enligt IATF 16949 idag. Denna standard underlättar för företag att organisera sina processer så att både kundkrav och interna krav uppfylls på ett effektivt sätt. Under utbildningen kommer vi att gå igenom standardkraven i IATF 16949 samt använda verktyg som MSA, SPS och FMEA.

Information

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  14 000 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Mattias Skoog

 • Distans

  21-22 augusti
  5-6 november

 • Göteborg

  17-18 september

Ur utbildningen

 • Genomgång IATF 16949 och dess krav

 • Bilaga SL

 • 7 Ledningsprinciper

 • Riskbaserat tänkande

 • Struktur för ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 ​

 • Krav från IATF 16949

 • Genomgång av kärnverktygen FMEA, MSA och SPC

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Den High Level Structure som beskrivs i ”Annex SL” inklusive dess inverkan på IS0 9001 och IATF 16949​

 • IATF 16949-systemets struktur och styrning

 • Kraven och principerna bakom standarden IATF 16949

 • Kärnverktygen (FMEA, MSA, SPC) och hur man implementerar dem effektivt

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till kvalitetschefer, kvalitetstekniker eller andra som vill höja sin kompetens i IATF-standarden och tillhörande core tools som FMEA, MSA och SPC.

Förkunskaper

Utbildningen kräver ingen förkunskap

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com