ISO 45001

Fördjupningsutbildning: Skapa arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001

Standarden ISO 45001:2023 innehåller krav som ska vara till stöd för företag och organisationer att utvecklas långsiktigt, hållbart och framgångsrikt genom att minska faror, risker och skador i verksamheten. När medarbetare och chefer har en dålig fysisk eller psykosocial arbetsmiljö kommer det att även påverka förmågan att tillhandahålla rätt kvalitet för varor och tjänster vilket i sin tur påverkar effektivitet, kundnöjdhet och ekonomi. Trots att vi har arbetsmiljölagar och föreskrifter så ökar både sjuktalen och antalet dödsolyckor.

ISO 45001:2023 är ett komplement till våra lagar och föreskrifter som bidrar med ett inbyggt arbetssätt och systematik som ska medverka till ständig förbättring och som ska hjälpa till att minska alla negativa händelser som kan eller har uppstått.

Standarder ställer krav på arbetssätt som ska vara dokumenterade men beskriver inte Hur dessa krav ska hanteras. 

I denna utbildning blandar vi teori med praktik och övningar för att du ska kunna ha en god förståelse och kunskap om hur man både i ett första skede utvecklar ett ledningssystem för god och säker arbetsmiljö samt hur man underhåller och förbättrar det. I utbildningen kommer vissa mallar och dokumenterade arbetssätt att ingå som bland annat visar på hur man kan lösa ett delkrav.

Information

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  12 500 SEK
  ex.moms

 • Kursledare

  Mattias Skoog

 • Övrigt

  Kursen kräver att du har tillgång till dator samt ISO 45001 standarden.

 • Göteborg

  8-9 oktober

 • Stockholm

  11-12 december

Ur utbildningen

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat införande och utveckling

 • Identifiera organisationens förutsättningar

 • Att genomföra SWOT och intressentanalys

 • Samverkan och delaktighet

 • Identifiera och värdera faror, risker och möjligheter

 • Identifiera och hantera bindande krav

 • Upprätta en arbetsmiljöpolicy och mål

 • Identifiera roller, ansvar och befogenheter

 • Resurser, kompetents och medvetenhet

 • Verksamhetsstyrning och leverantörshantering

 • Intern och extern kommunikation

 • Hantering av incidenter, avvikelser och korrigerande åtgärder

 • Nödlägesberedskap

 • Värdeskapande interna revisioner

 • Lednings genomgång och utvärdering av resultat

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap om:

 • Hur man utvecklar ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 45001:2023

 • Grundläggande delar för ett lyckat införande och värdeskapande ledningssystem

 • Ditt fortsatta arbete med införandet alternativt förbättringar i ert befintliga ledningssystem

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta eller redan i dag arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete, ledningssystemet, ska bli internrevisor, skyddsombud, är chef/ledare i en certifierad organisation eller vill börja jobba med att utvecklas ledningssystem.

Förkunskaper

Denna utbildning kräver förkunskaper tex Steg 1- Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarden.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0)761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com